O Firmie


Projektowanie architektoniczno-budowlane budynków i obiektów budowlanych

Kompleksowe wykonywanie dokumentacji projektowych

Kosztorysy inwestorskie

Nadzory inwestycyjne

Sporządzanie świadectw energetycznych

Sporządzanie ekspertyz i ocen technicznych budynków

Rok rozpoczęcia działalności 1996r.
Współpraca w szerszym zespole projektantów
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do projektowania i wykonawstwa w pełnym zakresie oraz do projektowania architektonicznego w ograniczonym zakresie
Uprawnienia górnicze - dozór górniczy wyższy w zakresie nadzoru
Projekt i realizacja Euroadres Polska 2002 - 2021

PROJEKTOWANIE i NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż Jerzy Gładysz, Sanok, podkarpackie, Energetyka