JERZY GŁADYSZ

Projektowanie i Nadzór
w Budownictwie

Działamy od 1996 roku w szerszym zespole projektantów różnych branż w zależności od potrzeb projektowo – wykonawczych oraz stopnia skomplikowania obiektów.

Projektowanie i nadzór

O firmie

Działamy od 1996 roku w szerszym zespole projektantów różnych branż w zależności od potrzeb projektowo – wykonawczych oraz stopnia skomplikowania obiektów.

Współpracujemy z podwykonawcami w zakresie geodezji i geologii w celu kompleksowej i niezbędnej obsługi inwestycji

Projektowanie i nadzór

Oferta

Zakres naszych prac to między innymi:

  • projektowanie architektoniczno – budowlane budynków i obiektów budowlanych
  • kompleksowe wykonywanie dokumentacji projektowych dla różnych inwestorów
  • adaptacja projektów typowych do warunków wskazanej lokalizacji w terenie
  • prowadzenie nadzorów inwestycyjnych

  • wykonywanie kompleksowych, obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych
  • sporządzanie ekspertyz i ocen technicznych budowli do celów rozbudowy, przebudowy, nadbudowy ub legalizacji obiektu budowlanego
  • wykonywanie kosztorysów inwestorskich
  • projektowanie i kontrola obiektów na terenach górniczych