Użyteczności publicznej

Sala gimnastyczna z zapleczem w Tyrawie Wołoskiej

Wiata dla pielgrzymów w Strachocinie

Budynek handlowo – usługowy w Ustrzykach Dolnych

Przebudowa budynku Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych

Kościół w Tarnawie Górnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku – przebudowa budynku

Budynek banku z mieszkaniami na poddaszu (zabudowa plombowa) w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku – Instytut Techniczny

Apteka z przychodnią w Jedliczu – rozbudowa i przebudowa

Pawilon handlowy z szeregówką w Sanoku